Tế bào quang điện màng mỏng với hiệu suất quang điện đột phá

Pin mặt trời silic đã được chứng minh là một trong những công nghệ quang điện hàng đầu vì chúng sử dụng nguyên liệu phong phú trên trái đất (tức nguyên liệu Silic) và hoạt động với hiệu suất cao.... Đọc tiếp

So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Các tế bào rơi vào một trong hai loại lớn: sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Các sinh vật đơn bào chủ yếu thuộc lĩnh vực Bacteria và Archaea được phân loại là sinh vật nhân sơ (pro –... Đọc tiếp