Giới thiệu

Bio.io.vn là blog viết, lưu trữ và chia sẻ thông tin chuyên về khoa học sự sống: hóa sinh, thực phẩm, động vật, môi trường.

Giá trị cốt lõi của Bio.io.vn là: kênh giao lưu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề cụ thể của học sinh sinh viên và người đã, đang hoặc sẽ làm việc.