Các loại cây trồng theo mùa phổ biến trong ngành trồng trọt

Hình 8.1 Lịch trồng mẫu
Lập kế hoạch kết hợp các loại cây thân gỗ và cây thân thảo với vòng đời khác nhau và tác động trực quan cao tạo ra sự quan tâm quanh năm đối với việc trồng cây bên ngoài và... Đọc tiếp

Thực vật bản địa là gì? Mối quan hệ giữ thực vật bản địa với trồng trọt

Đa dạng sinh học được mô tả là sự đa dạng của thực vật và các sinh vật sống khác tương tác với môi trường phi sinh vật của một môi trường sống hoặc hệ sinh thái cụ thể. Bất kể... Đọc tiếp