Những tiến bộ về chất bán dẫn tác động đến công nghệ pin cho xe điện như thế nào?

Những độ phá trong công nghệ bán dẫn đang định hình tương lai của xe điện (EV – Electric Vehicle) bằng cách đóng góp vào những tiến bộ của pin. PREMONT, CA: Những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn... Đọc tiếp