Thực vật sống trong những điều kiện môi trường như thế nào?

Việc sử dụng thực vật để làm vườn để trang trí, làm thực phẩm, làm thuốc và làm vật liệu kéo dài suốt lịch sử phát triển của loài người trên trái đất. Trong khi những nhà thám hiểm châu Âu... Đọc tiếp

Đặc điểm một số họ thực vật phổ biến nhất trên hành tinh

Các họ thực vật được phân chia theo sự khác biệt về cấu trúc của hoa, quả và hạt. Các chi có chung cấu trúc tương tự nhau được nhóm lại trong một họ cụ thể. Trong khi một số họ thực... Đọc tiếp

Quy ước về danh pháp nhị thức (tên khoa học cho thực vật)

Danh pháp thực vật là hệ thống khoa học của việc đặt tên thực vật. Việc đặt tên cho thực vật được điều chỉnh bởi hai bộ quy tắc đã được công bố: Mã danh pháp quốc tế cho tảo, nấm... Đọc tiếp

So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Các tế bào rơi vào một trong hai loại lớn: sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Các sinh vật đơn bào chủ yếu thuộc lĩnh vực Bacteria và Archaea được phân loại là sinh vật nhân sơ (pro –... Đọc tiếp

Tế bào được nghiên cứu như thế nào?

Một tế bào là đơn vị nhỏ nhất của một sinh vật sống. Một sinh vật sống, giống như bạn, được gọi là một sinh vật. Vì vậy, các tế bào là các khối xây dựng cơ bản của tất cả các... Đọc tiếp

Khoa học cơ bản và ứng dụng là gì?

Cộng đồng khoa học đã tranh luận trong vài thập kỷ qua về giá trị của các loại khoa học khác nhau. Việc theo đuổi khoa học chỉ đơn giản là để đạt được kiến ​​thức có giá trị hay kiến... Đọc tiếp

Khái niệm Sinh học

Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về sự sống. Cuộc sống chính xác là gì? Điều này nghe có vẻ giống như một câu hỏi ngớ ngẩn với câu trả lời rõ ràng, nhưng không dễ để định nghĩa cuộc... Đọc tiếp